RVS TOEPASSINGEN

Tijdens de zoektocht naar optimaal materiaal om geweerlopen uit te vervaardigen kwam men in 1912 in Engeland op een samenstelling die allerlei andere voordelen bood, naast slijtvastheid, glij-eigenschappen en hittebestendigheid. De ontwikkelde legering met hoog chroomgehalte vond dus snel toepassing buiten de wapenindustrie. Het gebruik van roestvast staal heeft later, vooral vanaf de opbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog, een grote vlucht genomen. In eerste instantie vond het vooral in de chemische industrie brede toepassing, maar tegenwoordig is ondanks de enorme groei van deze toepassing dit nog maar een klein aandeel (eenvijfde) van het totale verbruik. Veel gebruiksartikelen en constructies worden tegenwoordig ook in RVS uitgevoerd.

Uiteraard vormen de Verenigde Staten een enorm deel van de wereldmarkt. Het belastingregime stimuleert in dit land echter niet een duurzame investeringsafweging. Nieuwbouw van installaties moet men afschrijven over de levensduur, terwijl onderhoud ten volle op de fiscale winst van het lopende jaar mag drukken. De Life Cycle Cost voordelen van het zeer duurzame RVS worden in deze grote markt dus sterk getemperd door fiscale overwegingen. De groei van de totale RVS-markt zou waarschijnlijk nog groter zijn zonder deze verstoring. 

Enkele voordelen van RVS worden hier opgesomd:  

Corrosieweerstand:
Uiteraard de meest voor de hand liggende eigenschap is de corrosieweerstand. De hoger gelegeerde typen RVS kunnen ook in veel zure en basische milieus nog een grote duurzaamheid vertonen. 
Hittebestendigheid:
Legeringen met veel chroom en nikkel kunnen ook bij hoge temperaturen hun sterkte behouden.
Hygiëne:
RVS geeft een ongunstige ondergrond voor micro-organismen, en is bovendien goed reinigbaar. Door de oppervlaktegesteldheid verder te modificeren (extra glad maken door (elektrochemisch) polijsten, kan een verdere verbetering bereikt worden. (zie ook toepassingen/voedingsmiddelenindustrie). 
Uiterlijk:
RVS geeft een moderne, degelijke uitstraling, die dankzij de goede afspoeleigenschappen ook lang intact blijft.
Verwerkbaarheid:
Dankzij moderne staalbewerkingstechnieken kan RVS goed geknipt, gelast, vervormd, gefreesd en geconstrueerd worden.
Bestendigheid temperatuurschommelingen:
De austenitische structuur (zie onder) van de 300-serie RVS maakt hem goed bestand tegen grote temperatuurverschillen, van heet tot ver beneden het vriespunt.
Lange termijn waardebehoud:
Bezien in een Life Cycle Cost benadering is RVS vaak een kostengunstige optie.

Roestvast staal wordt ondermeer toegepast in de volgende industrieën: 
 • voedings- en genotmiddelen
 • conserven
 • chemische producten
 • farmaceutica 
 • papier en textiel
 • kunststoffen en zuivel
 • de bouw van kernreactoren
 • de carrosserie en wagonbouw
 • raket 
 • straalmotoren
 • bouwbeslag
 • dakbedekking
 • ramen en kozijnen
 • gordijngevels
 • cryogene apparatuur 
 • transportmiddelen
 • scheepsbouw 
 • ziekenhuisinrichtingen
 • keukenapparatuur
 • huishoudelijke artikelen
 • kookgerei 
 • bevestigingsartikelen
 • chirurgische apparaten 
 • prothesen
 • sanitaire installaties
 • eetgerei 
 • appendages
 • wasserij-installaties
 • bij de fabricage van frisdranken en bier
 • onderdelen van spuitpistolen
 • en nog vele andere.
Roestvast staal is ondanks zijn hogere prijs tegenwoordig economisch te gebruiken in verband met de lage onderhoudskosten. Roestvast staal wordt in tegenstelling tot veel andere technische materialen in het algemeen blank gebruikt, dus zonder deklaag, omdat de passiviteit alleen kan worden bereikt op metallisch blank RVS, zie Reinigen RVS. Toch komt het coaten van RVS incidenteel voor, bijvoorbeeld als temperatuurschommelingen van leidingsystemen (wisselende vloeistoftemperatuur) tot een te hoge condensbelasting onder isolatie zou leiden, of als het materiaal afgeschermd moet worden tegen inwerking van chloriden. Het is in dit soort gevallen echter meestal de vraag of grondig reinigen middels beitsen niet een meer duurzame oplossing biedt dan een coating, temeer RVS slechts moeizaam te coaten is vanwege de lage hechtingseigenschappen.

naar boven