CORROSIE HELPDESK
 

Corrosieschade wordt in de Westerse wereld doorgaans geschat op circa 4% van het Bruto Nationaal Product. Veel organisaties houden zich bezig met de materiaaltechnische aspecten rondom dit probleem, zoals corrosiepreventie door juiste materiaalcombinaties, door deklaagtechnieken, door beïnvloeding van het elektrochemische circuit etc. Op www.corrosiehelpdesk.nl treft u algemene kennis aangaande corrosie, enkele oppervlaktebehandelingsmethoden en materiaaltechnische aspecten. Vooral de mogelijkheden van Roestvast Staal worden belicht. Dit materiaal kan weliswaar ook corrosieverschijnselen vertonen, maar bij deskundig ontwerp, professionele oppervlaktebehandeling en normaal gebruik door alle partijen in de productieketen kan een hoge duurzaamheid en dus gunstige Life Cycle Cost bereikt worden.

 
Mogelijke corrosiekosten zijn: 
 • het gecorrodeerde metaal, dat verloren is gegaan 
 • het gecorrodeerde metaal plus bewerkingen die eraan zijn uitgevoerd 
 • het opknappen van de gecorrodeerde metalen voorwerpen 
 • afkeur en vervanging van metalen voorwerpen 
 • vermindering van het esthetisch uiterlijk van de producten 
Maar ook gevolgschade als: 
 • bedrijfsstoringen door machinestilstand 
 • verloren manuren 
 • verontreiniging van producten 
 • het aanbrengen van beschermlagen of het nemen van andere corrosiebestrijdende maatregelen 
Ook educatieve kosten worden wel eens meegewogen: 
 • corrosie onderricht 
 • voorlichting 
maar in het internettijdperk zijn deze lager geworden. 
(zie ook de lijst met links voor meer informatie)