REINIGING ALGEMEEN

Industrieel reinigen
 
De Stichting Industrieel Reinigen lanceerde in 2001 de cursus Chemisch Technisch Reinigen als opleidingstraject voor industriële reinigingsbedrijven en toegespitst op de veiligheidsaspecten van deze techniek. Het cursusboek van de SIR omschrijft de definitie als volgt:

"Het vanaf (inwendige of uitwendige) oppervlakken van technische installaties (of onderdelen ervan) verwijderen van ongewenste materie door middel van het in contact brengen met chemicaliën, waarbij voldaan moet worden aan vooraf vastgestelde kwaliteitseisen."

Bij industrieel reinigen wordt doorgaans gedacht aan de volgende technieken:

  • Chemisch Technisch Reinigen 
  • Hoge Druk Vloeistof Reiniging
  • Druk/Vacuüm Reiniging
Hierbij spelen de veiligheidsfactoren Mens, Middelen en Methoden een belangrijke rol.
De Stichting Industrieel Reinigen geeft dit weer in de SIR-driehoek:
 
  • de Mens, die door opleiding, training, examinering en certificering vakbekwaam blijft.
  • de Middelen, die bij ingebruikname aan bepaalde eisen moeten voldoen, en die daarna tijdens gebruik ook aan deze eisen moeten blijven voldoen, hetgeen door voorgeschreven periodieke inspecties en tests kan worden geverifieerd.
  • veilige WerkMethoden die voor zowel opdrachtgevende als uitvoerende partijen en keuringsinstanties van toepassing zijn.

Leidingsystemen kunnen een enorme aangroei te zien geven, waarbij met chemische processen de aanslag te verwijderen is. Chemisch technisch reinigen is voor de reiniging van leidingsystemen over het algemeen de meest geschikte methode, evenals voor andere grote systemen die zich niet naar een beitshal laten verplaatsen. Deze systemen kunnen dan worden gereinigd door het circuleren van één of meer reinigingsmiddelen.
 
Het is een misverstand dat men steeds extremere chemicaliën toe moet passen naarmate de reinigingstaak zwaarder is. In de Botlek worden sinds enkele jaren steeds meer procesopstellingen van raffinaderijen gereinigd met een reinigingsmiddel op basis van citrusschillen. Het product is speciaal ontwikkeld voor het reinigen van zeer zware bodemafzettingen in destillatietorens, reboilers en Cat-crackers, en warmtewisselaars. Zelfs bitumen en asfalt gaan erdoor in oplossing. Het is niet corrosief op metalen, en uit onderzoek van TNO is de lage giftigheid en de volledige biologische afbreekbaar aangetoond (TNO-rapport V97.1049 C-Clean Eco). De besparing ten opzichte van hoge druk reinigen kunnen aanzienlijk zijn. 

naar boven