VRAGEN

Hoe kan er na glasparelen op RVS nog roestvorming optreden?

Vraag:
Mijn RVS product is na het glasparelen na een paar dagen geplaatst op een locatie aan zee. Nu blijkt dat er op vrij veel plaatsen roestvorming optreedt. Het materiaal is RVS 316. Hoe kan dit? 

Antwoord:
In het kort is de oorzaak de volgende: Na bewerken van roestvaststaal (lassen, buigen, zetten e.d.) zal lokaal de corrosieweerstand van het oppervlak verminderd zijn. De belangrijkste redenen zijn de vorming van thermische oxiden (lasverkleuringen) a.g.v. lassen en vrij ijzer besmetting als gevolg van opslag, handling en bewerken. Glasparelstralen van het oppervlak herstelt de corrosieweerstand van deze plaatsen niet. Om de corrosieweerstand van het materiaal te herstellen en terug te brengen naar het niveau van het basismateriaal dient het materiaal gebeitst en gepassiveerd de worden. Glasparelstralen kan nog andere negatieve consequenties op de corrosieweerstand van het roestvaststaal hebben, afhankelijk van hoe het parelstralen is uitgevoerd: 

  • Het medium (glasparels) moet absoluut vrij van ijzer zijn. Indien sporen ijzer in het medium aanwezig zijn, zal vrij ijzer besmetting optreden a.g.v. het parelstralen. Dit zal bij buitenexpositie van het materiaal onmiddellijk tot oxidatie (roestvorming) aanleiding geven. 
  • Glasparelstralen leidt in veel gevallen tot verhoging van de ruwheid van het oppervlak. Bij buitenexpositie zullen dergelijke oppervlakken sneller vervuilen en aanleiding zijn tot corrosie (zeker in zeewater milieu). 
  • Veel glasparelbedrijven brengen een conserverende olie aan na glasparelstralen om het oppervlak minder gevoelig te maken voor vingerafdrukken en dergelijke. Deze conserveringsolie verhindert de toetreding van zuurstof naar het oppervlak en beïnvloedt daardoor de corrosieweerstand sterk negatief. 
Het advies voor dit probleem is het roestvaststalen object in een beitshal te beitsen, ter verwijdering van reeds aanwezige oxidatie en herstellen van de corrosieweerstand. Als nabewerking adviseer ik keramisch parelstralen en aansluitend chemisch passiveren.


terug naar Vragen