VRAGEN

Kunt U wat informatie geven over austenitisch RVS in een chloride atmosfeer?

Vraag:
Wij hebben een opstelling van austenitisch RVS in een chloride atmosfeer
a) Op welke corrosievorm(en) moeten wij bedacht zijn?
b) Kunt u deze beschrijven?
c) Welke verbeteringen zijn mogelijk?

Antwoord:
Of corrosie van austenitisch materiaal optreedt hangt af van de volgende factoren: 

  • Materiaalsoort: AISI 316 bijvoorbeeld is vanwege de stabilisering met molybdeen beter corrosiebestendig in choride atmosfeer dan AISI 304.
  • de microstructuur van het oppervlak: aanwezigheid van ijzerdeeltjes en andere vervuilingen, ferriet, mangaansulfide uitscheiding, chroomcarbiden e.d.
  • Chloride concentratie: Hoe hoger de Cl- concentratie hoe groter de kans op corrosie. 
  • temperatuur: Hoe hoger de temperatuur hoe groter de kans op corrosie. 
  • De aanwezigheid van zuurstof. Indien zuurstof toetreding verhinderd wordt (vervuiling, capillaire spleten, pakkingen) neemt de kans op corrosie toe.
Corrosievormen: 
  • putcorrosie: vrijwel altijd veroorzaakt door aanwezigheid van chloride-ionen. 
  • spleetcorrosie: komt bijvoorbeeld voor onder pakkingen, puntlasnaden, boutverbindingen en onder afzettingen.
  • spanningscorrosie: gevolg van aanwezigheid van interne spanningen 
  • interkristallijne corrosie: gevolg van warmtebewerkingen zoals gloeien en lassen
De VOM (Vereniging van oppervlaktetechnieken van materialen): geeft een handig boekje uit 'Oppervlaktebehandelingen van roestvast staal' waarin uitgebreid wordt ingegaan op de door u gestelde vragen. Voor specifieke vragen kunt u zich ook wenden tot het NCC (Nederlands Corrosie Centrum) Om in een gegeven procesomstandigheid uitspraak te kunnen doen of er kans bestaat op het optreden van corrosie moeten alle procescondities bekend zijn. Veelal is dan de expertise van een corrosiedeskundige nodig om uitspraken te kunnen doen.
terug naar Vragen